مونتاژو دمونتاژ تاورکرین

مونتاژ و دمونتاژ ( نصب و باز کردن ) تاور کرین کاری بسیار تخصصی بوده و می بایست حتماً از تیم فنی کار آزموده استفاده گردد . قابل ذکر است اکثر حوادث منجر به فوت یا نقص عضو در زمان مونتاژ و دمونتاژ صورت می گیرد . درصورتیکه کلیه میکروسوئیچ ها و سنسور های یک تاورکرین نصب شود ، تاور دچار حادثه نمی شود.
لذا شرکت اسد ماشین با استفاده از اکیپ های مجرب و با سابقه جهت مونتاژ و دمونتاژ انواع تاورکرین آرامش خریداران و صاحبان پروژه ها را تضمین می نماید.
شرکت اسد ماشین تنها شرکتی در ایران است که گواهی و اجازه نصب تاورکرین های نسل جدید را از شرکت POTAIN دارد.