اجاره تاورکرین

اجاره تاورکرین

اجاره تاورکرین : بسیاری از پروژه ها در مدت زمان کوتاهی به اتمام می رسند و بعضی از سازندگان تمایل به ساخت تنها یک پروژه دارند. این قبیل مشتریان بهتر است به جای خرید تاور اقدام به اجاره آن نمایند زیرا نگهداری تاورکرین در اتمام پروژه نیازمند حداقل فضای ۱۰۰ متر مربعیست . لذا شرکت اسد ماشین بخش ” اجاره تاورکرین ” را فعال نموده تا آن دسته از عزیزانی که مایل به اجاره هستند بتوانند از این خدمات بهره جویند .